Novinky

31.01.2012

V dnešním pokračování daňové rubriky v časopise Zvěrokruh odpovídáme na dotaz čtenáře, zda je...

06.01.2012

Každé podnikání něco stojí. Průběžné výdaje i různé investice, které ke své výdělečné činnosti...

27.12.2011

Podle příslušného ustanovení zákona o daních z příjmů se pod pojmem „výdaje“ rozumí náklady, které...

více novinek

On-line sjednání služby

On-line sjednání služby

Po vyplnění on-line formuláře vám bude automaticky vygenerována smlouva.

Registrace zákazníka

Věnujte prosím pár minut svého času pečlivému vyplnění on-line formuláře, společně tím ušetříme času mnohonásobně více při Vaší budoucí daňové kontrole.

Potřebujete poradit?
ZAVOLEJTE nám zdarma 800 100 027


Začněte zvolením jedné z následujících možností podle typu Vašeho podnikání.

Povinné položky jsou označeny hvězdičkou (*)


Zákazník

Právní subjektivita: Právnická osoba    Fyzická osoba
Fyzická osoba
Jméno a příjmení *: 
Obchodní firma:
IČ *:
DIČ *:
Datum narození *:
Osoba oprávněná jednat se ZADA a.s. *:

Adresa trvalého pobytu

Ulice *:
č.p./č.or. *:
Město/obec *:
PSČ *:

Místo podnikání

 Shodné s místem trvalého pobytu
Ulice *:
č.p./č.or. *:
Město/obec *:
PSČ *:

Korespondenční adresa

 Shodná s místem trvalého pobytu
Ulice *:
č.p./č.or. *:
Město/obec *:
PSČ *:

Další údaje

Telefon *
FAX:
Mobilní telefon:
E-mail *:
Předmět podnikatelské činnosti/tí (Dostatečný popis činnosti) *:
Rok zahájení podnikání *:
V uplynulých 3 letech jsem přerušil podnikatelskou činnost *: Ano    Ne
Plátce DPH *: Ano    Ne
Příslušný finanční úřad *:
Vedu podvojné účetnictví *: Ano    Ne
Průměrný počet zaměstnanců v posledních třech letech *:
Roční obrat v posledních třech letech *:
Daňová povinnost k dani z příjmů v uplynulých třech zdaňovacích obdobích  *:
Využil jste v posledních letech možnosti společného zdanění manželů *: Ano    Ne
Byly předmětem Vaší daně z příjmů v posledních třech zdaňovacích obdobích příjmy
Vyplňte v případě, že pobíráte příjmy ze zaměstnání, odměny jednatele, odměny člena představenstva nebo dozorčí rady, odměny za výkon funkce v orgánech obcí, krajů apod.Ze závislé činnosti (zaměstnání)
§6 zák. č. 586/1992 Sb.
 *:
 Ano    Ne
Vyplňte v případě, že pobíráte příjmy z činnosti vykonávané na základě živnostenského oprávnění, příjmy z činnosti advokáta, lékaře, daňového poradce, autorizovaného inženýra apod.Příjmy z podnikání
§7 zák. č. 586/1992 Sb.
 *:
 Ano    Ne
Vyplňte v případě, že pobíráte příjmy ve formě dividend, úroků z některých typů vkladů, plnění z pojištění osob, které nemá charakter pojistného plnění apod.Příjmy z kapitálového majetku (úroky aj.)
§8 zák. č. 586/1992 Sb.
 *:
 Ano    Ne
Vyplňte v případě, že pobíráte příjmy z pronájmu nemovitostí, z pronájmu movitých věcí trvalejšího charakteru apod.Příjmy z pronájmu (nemovitostí apod.)
§9 zák. č. 586/1992 Sb.
 *:
 Ano    Ne
Vyplňte v případě, že pobíráte příjmy z příležitostných činností včetně příležitostného pronájmu movitých věcí, z prodeje nemovitostí, prodeje obchodního podílu, loterií apod.Ostatní příjmy
§10 zák. č. 586/1992 Sb.
 *:
 Ano    Ne
Proběhla u vás daňová kontrola k dani z příjmů fyzických osob v posledních 5 letech *: Ano    Ne
Pokud proběhla, došlo na základě výsledků kontroly k dodatečnému vyměření daně *: Ano    Ne
V posledních 3 letech jsem spáchal celní delikt *: Ano    Ne
Pokud ano, kolikrát v posledních 3 letech:
Mám nedoplatky na sociálním pojištění za zaměstnance po lhůtě splatnosti déle než 90 dnů *: Ano    Ne
Mám nedoplatky na zdravotním pojištění za zaměstnance po lhůtě splatnosti déle než 90 dnů *: Ano    Ne
Mám jakékoli nedoplatky na jakékoli dani evidované místně příslušným správcem daně po lhůtě splatnosti déle než 90 dnů *: Ano    Ne
varianta platby (bez DPH) *:
Jsem členem KVL ČR
Závazně tímto objednávám službu daňového poradenství a akceptuji všeobecné obchodní podmínky ZADA a.s.
Právnická osoba
Obchodní firma *:
IČ *:
DIČ *:

Sídlo

Ulice *:
č.p./č.or. *:
Město/obec *:
PSČ *:

Korespondenční adresa

 Shodná se sídlem
Ulice *:
č.p./č.or. *:
Město/obec *:
PSČ *:

Další údaje

Osoba oprávněná jednat se ZADA a.s. *:
Telefon *:
FAX:
Mobilní telefon:
E-mail *:
Předmět podnikatelské činnosti/tí (Dostatečný popis činnosti) *:
Plátce DPH *: Ano    Ne
Rok zahájení podnikání *:
Příslušný finanční úřad *:
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v uplynulých třech zdaňovacích obdobích *:
Roční obrat v posledních třech zdaňovacích obdobích *:
Daňová povinnost k dani z příjmů v uplynulých třech zdaňovacích obdobích *:
Proběhla u vás daňová kontrola k dani z příjmů v posledních 5 letech *: Ano    Ne
Pokud proběhla, došlo na základě výsledků kontroly k dodatečnému vyměření daně *: Ano    Ne
V posledních 3 letech došlo ve Vaší společnosti ke spáchání celního deliktu *: Ano    Ne
Pokud ano, kolikrát v posledních 3 letech:
Společnost má nedoplatky na sociálním pojištění za zaměstnance po lhůtě splatnosti déle než 90 dnů *: Ano    Ne
Společnost má nedoplatky na zdravotním pojištění za zaměstnance po lhůtě splatnosti déle než 90 dnů *: Ano    Ne
Společnost má jakékoli nedoplatky na jakékoli dani evidované místně příslušným správcem daně po lhůtě splatnosti déle než 90 dnů *: Ano    Ne
varianta platby (bez DPH) *:
Jsem členem KVL ČR
Závazně tímto objednávám službu daňového poradenství a akceptuji všeobecné obchodní podmínky ZADA a.s.

Kontaktujte nás

ZADA a.s.
Jetelová 254/2, Plzeň 326 00
Tel.: 377 152 026

E-mail: obchod@zadaas.cz

Odběr novinek

ZADA a.s. © 2011