Krize se podepsala i na poskytování půjček


Vzhledem k nedávné hospodářské krizi, kterou ÄŒeská republika jeÅ¡tÄ› v žádném případÄ› nemá za sebou, zpřísnili bankovní finanÄní instituce, a to velmi výraznÄ›, poskytování nejrůznÄ›jších půjÄek a úvÄ›rů, takže se může klidnÄ› stát, že na nÄ› obyÄejný smrtelník prakticky nedosáhne. StaÄí jediný negativní záznam v registru dlužníků Äi jakýkoliv jiný negativní záznam, a ÄlovÄ›k je prakticky bez Å¡ance nÄ›jaké prostÅ™edky získat. PÅ™esnÄ› pro tyto lidi, ale nejen pro nÄ›, vznikly nebankovní hypotéky, aby jim nezůstalo pouze zoufalství a nesplacené dluhy.

Prvním neúspěchem se nenechte odradit

SamozÅ™ejmÄ› že nic a nikde není zadarmo, proto i my máme podmínku Äi požadavek, než se vám rozhodneme půjÄku takzvanÄ› pÅ™iklepnout. Touto podmínkou je vlastnictví nemovitosti vás osobnÄ›, nebo nÄ›koho příbuzného Äi známého, kterou bude tÅ™eba se za získaný úvÄ›r zaruÄit. Výše poskytnutého úvÄ›ru se pak bude odvíjet od výše tržního odhadu oné nemovitosti. Mnozí lidé, kteří žádají o úvÄ›ry, se v případÄ› prvního neúspÄ›chu stáhnou do sebe a o získání úvÄ›ru jinde se Äasto již nepokouÅ¡ejí, i když by jim to samozÅ™ejmÄ› vytrhlo trn z paty.