Stylové květináče oplývající inteligencí musíte mít doma!


Zvládání nároÄných pÄ›stitelských úkolů může mnohdy pÅ™inášet spoustu Äasových i finanÄních ztrát a spoustu vynaložené námahy ze strany pÄ›stitele. S inspirujícím zázemím, které Vám poskytne výhradní dovozce znaÄkových kvÄ›tináÄů lechuza, se vÅ¡ak VaÅ¡i úrodu stále zelených pokojových i exteriérových rostlin bude daÅ™it držet v bezvadném stavu. KvÄ›tináÄe lechuza byly navrženy nejen pro potÄ›chu oka, ale atraktivní design je podtržen praktickou funkÄností, která se projevuje v nenahraditelnÄ› bájeÄném systému regulace zavlažování tak, aby VaÅ¡im rostlinám nechybÄ›lo nic z živin a dostatku vláhy ani po dobu Vaší nepřítomnosti.

Zaměřeno na interiér i exteriér

S kvÄ›tináÄi lechuza nemusíte již nikdy více trpÄ›t pocity viny, že jste zálivku Vaší zelené chlouby zanedbali. ZnaÄkové koÅ™enáÄe, které se vyznaÄují luxusním designem, jenž se liší barevnými odstíny i tvarovými typy, jsou doplnÄ›ny vnitÅ™ní odnímatelnou nádobou, která obsahuje soustavu regulaÄních faktorů, které se o dostateÄný přísun vÅ¡eho potÅ™ebného pro dokonalý vzhled VaÅ¡ich rostlin perfektnÄ› postarají.