Učitelská profese: její prestiž a budoucnost

Učitelská profese patří už po dobu několika let mezi nejméně doceňovaná zaměstnání nebo mezi nejvíce nedoceňovaná zaměstnání. Proč tomu tak je? V našem článku představíme učitelskou profesi tak, jak by měla být vnímána a doufáme, že se díky němu začnete na učitele dívat z trochu jiného úhlu pohledu.
Paní učitelka, škola, žáci.
Pro to, abychom se mohli stát učiteli, musíme vystudovat školu a ne tak ledajakou, musíme vystudovat vysokou školu a získat nejméně magisterský titul. Tak je tomu v současnosti, protože doopravdy musíme vystudovat VŠ, abychom se mohli stát opravdovými učiteli.
Magisterský titul byl dříve velice uznávaný a doceňovaný. Magistry a magistři byli uznávaní lidé, kteří se těšili obrovské prestiži. Teď tomu tak ale není, učitelé se netěší této oblibě, úcty a uznání. Proč tomu tak je?
Učitelé se bouří a jsou ve své profesi nespokojení. Asi nejvíce do toho mluví finanční stránka věci, kdy učitelé nedostávají odpovídající plat jejich vzdělání. Ani po mnoholeté praxi se nedostanou na plat, který si na začátku představovali. Často musí učit i předměty, které nepatří do jejich specializace, mají hodně mimoučitelských povinností, ke kterým je jejich škola ještě zavazuje, všechny domácí přípravy a mimoškolní akce. Učitelství je zaměstnávám dnem i nocí.
Učitel, škola, profese.
Pokud bychom si odmysleli mzdový faktor, dostáváme se k faktoru smyslu tohoto povolání. Každý učitel chce vzdělávat děti, chce jim být vzorem a pro učitelskou profesi se rozhodl přesně z těchto důvodů. To, že některé děti nejsou motivované a je s nimi těžké pracovat, se dá přijmout a mnoho učitelů s touto nepříjemností i počítá, ale že se setkáme s nespokojenými rodiči, že nebudeme ani v solidární skupině učitelů, kde nebude jednoduché komunikovat ani s vedením školy, s tím už se pracuje hůře.
Uvědomme si, že učitelé jsou ti, kteří našim dětem předávají ty nejdůležitější informace, znalosti a dovednosti a my je pak ani neoceníme, bereme to jako samozřejmost. Jen, když ale není něco podle představ, hned začneme podávat stížnosti a proti učitelům se obracet.
Myslíme si, že učitelé v České republice by měli dostat vyšší plat, měli by učit jen předměty, které patří do jejich specializace a měli by čerpat i další benefity. Je potřeba, abychom současnou a budoucí mládež motivovali k tomu, aby z jejich řad vzešli další kvalitní a způsobilí učitelé, který budou po tomto zaměstnání toužit.

Podobné příspěvky