Měsíc: Září 2021

 • Počítač a jeho pán 

  Počítač a jeho pán 

  Výrobce neudělá počítač celý, jeden vyrobí čipy, druhý bednu, třetí procesor a tak dále a tak dále. Za výrobce je pak považován ten, kdo vše zkompletuje a propojí tak, aby ve výsledku počítač dělal, co má. Poté putuje na rozvoz a do obchodu. Zde si jej koupí jeho budoucí majitel. Jeho pán.  Ano, pán, neb on bude počítači poroučet. Bude mu zadávat úkoly, a počítač je musí poslušně vykonávat. Bude-li například mačkat písmena na klávesnici, aby napsal dopis, bude počítač pomocí programu ukazovat písmenka nebo čísla na monitoru, a tak bude možno ihned provádět textové úpravy.  Stroj jako takový totiž stejně umí jen to, co jej člověk naučí. Ten sestavil jistý program, který nyní spolupracuje s počítačem a společně dávají výsledky svému majiteli. Je to stejné jak při psaní dopisů, tak jako při hraní her.  Majitel asi nebude přímo sestavovat programy, ale přesto jako pán svého stroje by o něj měl patřičně pečovat. To znamená párkrát do roka věnovat chvíli údržbě, a to jak softwarové, tak i hardwarové.  Softwarová spočívá ve vyčištění zbytků, které ve stroji jsou, dále defragmentace disku, a další a další maličkosti, které mohou PC zpomalovat.  Hardwarová údržba by měla být raději záležitostí odborných pracovníků. Spočívá v sundání krytu a vyčištění všech komponentů, přemazání pastou a jiné věci. Pak je vlastně počítač skoro jako nový.   Správný pán má správného sluhu a tím počítač bezesporu je. A pokud se o něj bude pán starat svědomitě, bude mu sluha ku prospěchu hodně dlouho. Zanedbaná údržba se může dosti vymstít a pak se to pozná i na financích, protože se stroj většinou pokazí a je […]

 • Věci, které si společnost odmítá přiznat

  Věci, které si společnost odmítá přiznat

  V době, kdy platí svoboda projevu i názoru, a internet snese vše, se kolem nás neustále ozývají různé názory, ale i stížnosti, ohledně doby ve které žijeme, a přístupu jednotlivých lidí, nebo skupin. Většina těchto názorů se však formuje pomocí dedukcí, a vzpomínek, které nejsou úplně přesné, nebo správně podložené. Jaká je pravda? Dnes je […]

 • Lidé odsuzovaní ve společnosti

  Lidé odsuzovaní ve společnosti

  Společnost může vyvíjet někdy velký tlak na lidi. Lidé se dělí podle společnosti na několik vrstev: První typ: „normální“ lidi Tito lidé nějakým způsobem nevybočují z řady, tudíž dělají to, co společnost vyžaduje. Nějak zvlášť na sebe neupozorňují. Druhý typ: lidi s něčím jiným To znamená, že tito lidé jsou něčím jiní a to se společnosti mnohdy […]

 • Vybavené i nevybavené nové mobilní domky

  Vybavené i nevybavené nové mobilní domky

  Levné, hezké, praktické, vybavené nebo nevybavené, přesně takové mohou být mobilní domy. Přemýšlet nad bydlením je jistě velice těžké. Chcete bydlet v domě nebo spíše v bytě? Stavět nebo raději zvolit celoživotní nájem? Rekonstrukce u rodičů nebo vlastní domov? Soukromí nebo pohodlí? A co obojí? Soukromí i pohodlí? Přesně to můžete mít, když si vyberete […]